Styrelsen

SGFs styrelse verksamhetsåret 2021-2022

Lars Petrén, ordförande
Carl Cumming, vice ordförande
Pontus Danielsson, kassör
Emma Söderhjelm, sekreterare

Programkommitté
Lars Petren
Roger Sjölander
Henrik Marits
Emma Söderhjelm
Cecilia Molander
Peter Sundberg

Marknadsgrupp
Göran Spetz
Rasmus Arvidsson
Andreas Havsengen

Utbildningsgrupp
Lars Petren
Carl Cumming

Examenskommitté (ingår ej i styrelsen förutom Göran)
Göran Spetz
Markus Nykvist
Erica Forslund
Martin Bellander

Revisorer
Panch Svensson
Henrik Johansson

Valberedning
Inger Haag Olsson
Andreas Rosengren
Stefan Hult