Styrelsen

SGFs styrelse verksamhetsåret 2018-2019

Lars Petrén, ordförande
Carl Cumming, vice ordförande
Pontus Danielsson, kassör
Alma Begeta, sekreterare

Programkommitté
Lars Petrén
Peter Sundberg (styrelsesuppleant)
Emma Söderhjelm
Lars Rubensson
Henrik Marits (styrelsesuppleant)
Roger Sjölander

Marknadsutskott
Göran Spetz
Rasmus Arvidsson
Anna Jansson
Andreas Havsengen

Utbildningsutskott

 


Examenskommitté (ingår ej i styrelsen förutom Göran)
Göran Spetz
Markus Nykvist
Erica Forslund

Revisorer
Nicklas Andersson
Niclas Ekegren
Nils Hernäng, suppleant

Valberedning
Panch Svensson
Stefan Hult
Ingela Lundstedt