Styrelsen

SGFs styrelse verksamhetsåret 2018-2019

Lars Petrén, ordförande
Carl Cumming, vice ordförande
Pontus Danielsson, kassör
Alma Begeta, sekreterare

Programkommitté
Lars Petrén
Peter Sundberg
Emma Söderhjelm
Lars Rubensson
Henrik Marits
Roger Sjölander

Marknadsutskott
Göran Spetz
Rasmus Arvidsson
Anna Jansson

Utbildningsutskott
Inger Haag Olsson

Suppleanter


Examenskommitté (ingår ej i styrelsen förutom Göran)
Göran Spetz
Markus Nykvist
Erica Forslund

Revisorer
Bo Thörn
Niclas Ekegren
Nils Hernäng, suppleant

Valberedning
Panch Svensson
Stefan Hult
Ingela Lundstedt