Styrelsen

SGFs styrelse verksamhetsåret 2016-2017

Lars Petrén, ordförande
Pontus Danielsson, kassör
Alma Begeta, sekreterare

Programkommitté
Carl Cumming, vice ordförande
Lars Rubensson

Emma Söderhjelm

Marknadsutskott
Göran Spetz
Rasmus Arvidsson
Kristin Olofsson

Utbildningsutskott
Inger Haag Olsson
Anna Jansson

Suppleanter
Peter Sundberg
Andreas Havsengen

 

Revisorer
Bo Thörn
Niclas Ekegren
Nils Hernäng, suppleant

Valberedning
Panch Svensson
Stefan Hult
Ingela Lundstedt