Föredrag från höstkonferensen

Presentationerna från konferensen läggs på medlemssidorna allteftersom vi får in dem.

http://www.sgf.se/konferenser/hostkonferens-2015/

Comments are closed.