Inbjudan till konferens / Invitation to conference

Turning-torsoDet är nu dags att anmäla sig till vårens konferens. Programmet är till stora delar klart, men kommer att kompletteras
ytterligare de närmaste veckorna.

SGF Inbjudan 2016 vårkonferens

It is time to register to this spring’s conference. The program is to large extent set, but updates will come in the next few weeks.

SGF Invitation 2016 spring conference

Comments are closed.