Konferens uppskjuten / Conference postponed

Då det uppstått problem med vissa delar av det tänkta programmet, så har vi funnit det bäst att avboka hela konferensen. Det blir alltså ingen konferens den 2-3 november.

Siktet är nu inställt på konferens i Stenungsund någon gång i vår. Preliminärt blir det konferens 22-23 mars.

 

The conference must unfortunately be postponed, which means that there will no conference on November 2-3. The aim is to have the conference in Stenungsund March 22-23.

Comments are closed.