Lennart Doepel avliden

Vår SGF-medlem Lennart Doepel avled den 16 december vid en ålder av 96 år. Lennart var under sin aktiva tid Administrativ Direktör i dåvarande Finska Gummi i Nokia.

Lennart Doepel deltog tidigt i SGF, var med och startade FGF och var dess förste ordförande. Förutom hans insatser vid starten av FGF ingick han i den kvartett som 1980 formaliserade det nordiska samarbetet genom bildandet av NGTR.

Upptakten till NGTR beskrivs i detta utdrag ur SGFs femtioårsskrift.

Utdrag SGFs femtioårsskrift

Tack till Nils Levin för informationen.

Comments are closed.