Datum för konferens /conference date

April 12 – April 13

Nils Levin tilldelad Plastovations hederspris

Plastovationer Awards delades ut vid en middagstillställning samband med Elmia Subcontractor i Jönköping.

Allas vår Nils Levin mottog årets hederspris, vilket delades ut av Plastforum.

Grattis Nils!

Läs mer på Plastnet

Carl Aspegren avliden

Vår medlem Carl Aspegren har avlidit i en ålder av 85 år.

Carl arbetade under i princip hela sin aktiva tid som företagsjurist och styrelsesekreterare vid Trelleborg AB. Sedan han pensionerades för nära 20 år sedan har han träget fortsatt att arbeta, då med att sammanställa företagets såväl som svensk gummiindustris historia.  Han har mycket aktivt medverkat till att presentera gummihistoria i böcker, publikationer och även filmer och därmed gjort en industrihistorisk insats.

Ett exempel är filmen ”Vi kom för att jobba” som behandlar arbetskraftsinvandringen på 1960 och -70 talet. Denna film som visserligen behandlar invandringen till Trelleborg är dock typisk för stora delar av svensk industri under denna tidsepok och den finns tillgänglig på You Tube som en filmtrailer. (https://www.youtube.com/watch?v=0MSEQX6WCew)

Genom att i en rad föreningar av olika typ hålla faktaspäckade men ändå roande föredrag om gummiindustrin har Carl kraftigt bidragit till att sprida kunskap om gummiindustrin och dess produkter.

Skrivet av Nils Levin

Konferens uppskjuten / Conference postponed

Då det uppstått problem med vissa delar av det tänkta programmet, så har vi funnit det bäst att avboka hela konferensen. Det blir alltså ingen konferens den 2-3 november.

Siktet är nu inställt på konferens i Stenungsund någon gång i vår. Preliminärt blir det konferens 22-23 mars.

 

The conference must unfortunately be postponed, which means that there will no conference on November 2-3. The aim is to have the conference in Stenungsund March 22-23.

Autumn conference will take place 2-3 Nov

The autumn conference is set to take place 2-3 November in Stenungsund on the west coast.

Make sure you mark the occasion in your calendar. More information will come.

Program will be updated with details shortly, but feel free to register.

SGF Invitation to autumn conference 2017

Vårkonferensen 17-18 maj

Programmet för vårkonferensen är uppdaterat och alla detaljer finns i inbjudan.

SGF Invitation 2017 spring conference rev

 

Kompendiet ”Polymerkemi och polymerfysik”

Kompendiet ”Polymerkemi och polymerfysik” som är ett av kompendierna i HKGP, Högre kurs i gummi- och plastteknologi, har tryckts upp och kan köpas från SGF.

 

Vårkonferens / Spring conference

Programmet för årets vårkonferens håller på att ta form och temat är compounding samt vidhäftning gummi-metall.

Det blir konferensmiddag på restaurang Årstiderna.

Programmet kommer att bli mer detaljerat senare, men redan nu kan du anmäla dig.

Se bifogad inbjudan och anmälningsformulär.

SGF Invitation 2017 spring conference

En ny bok om dansk gummiindustri

Jag fick nyligen en bok om den danska gummiindustrihistorien av en god vän i industrin. Det är spännande att få läsa om hur och varför den danska industrin formades till det den är i dag. Boken tar exempelvis upp svårigheterna under kriget med materialtillgång. Det blev allt svårare att få tag i NR vilket ledde till en ökad import av syntetiska gummin.

I slutet av boken kan man läsa om dagens gummiindustri i vårt grannland. Liksom i Sverige har den danska gummiindustrin specialiserat sig allt mer och idag är man ledande inom material i kontakt med dricksvatten och livsmedel.

Jag rekommenderar boken för alla som är intresserade av industrihistoria, dagens danska gummiindustri samt audiofiler… Läs så förstår ni varför.

Mvh
Lars Petrén

 

Call for papers

SGF invites presenters for the Annual Swedish Rubber Conference 2017. Theme: Fundamentals in Rubber Compounding
The conference will be held 17-18 May 2017 in conjunction with Plastteknik Nordic 2017 at Easy Fairs Malmö, Sweden
Scientists and engineers working in the rubber and polymer fields are invited to submit papers.

Click for more details – SGF conference 2017_Call for papers