Presentationer från vårens konferens

De presentationer som kommit in från föredragshållarna på vårens konferens finns publicerade här. http://www.sgf.se/utbildning/foredrag-nrc-2014/

Comments are closed.