Programmet uppdaterat / Updated program

Inbjudan till konferens är nu uppdaterad med detaljerat program.
SGF Inbjudan 2016 vårkonferens

 

The conference invitation is now updated with the detailed program.
SGF Invitation 2016 spring conference

Comments are closed.