Christer Nordenskjölds stipendium

Christer Nordenskjölds stipendium

Medlem i SGF kan söka stipendiet hos föreningens styrelse.
Stipendiet utdelas till personer som önskar skaffa sig eller förmedla kunskaper i gummiteknologi liksom den som ägnar sig åt forskningsprojekt eller examensarbete i gummiteknologi

Stipendiet har hitintills uppgått till SEK 10.000.