Archive for 14 oktober, 2016

Boken med examinerade TSGF:are

tsgfbokenfram

Det finns en bok där alla som tagit TSGF-examen skrivits in.
Nu kan du se hur det den ser ut på medlemssidorna.

Lista på examinerade TSGF