Archive for 26 juni, 2013

Nytt infoblad

SGF-info 2013-1

Höstmöte / konferens

SGF:s höstmöte är under planering. Datum är inte spikat, men trolig tidpunkt är början av november. Ett detaljerat program kommer senare.
Som vanligt kan vi räkna med många intressanta fördrag.