Utbildning

Redan i §1 i SGFs stadgar sägs att ändamålet med föreningen skall vara främjandet av utbildning på alla nivåer.

Då föreningen bildades var svensk gummiindustri i ett mycket dynamiskt utvecklingsskede och behovet av utbildning var stort och då föddes idén om en högre gummiteknisk examen som ledde fram till en etablerad och väldefinierad legitimation.

Så uppstod TSGF-examen, sedan dess har drygt 200 medlemmar skaffat sig denna för vår industri så viktiga kompetens.