Gummiteknisk utbildning – Hagvikens Läroverk

Från och med den 1:a juli 2011 ges gummitekniska utbildningar av företaget AB Hagvikens Läroverk sedan denna verksamhet övertagits från Läroverket AB. Inger Haag Olsson som driver Hagvikens Läroverk har jobbat med gummiteknik sedan 1989.

Utbildningsverksamheten drivs vidare i samma goda anda som tidigare d.v.s. med föreläsningar av mycket kompetenta gummitekniker, studiebesök på företag som har anknytning till branschen samt ett gott samarbete med Sveriges Gummitekniska Förening. Allt detta blir genomförbart genom de kursdeltagare som söker gummiteknisk kunskap och likasinnade gummigubbar/-gummor att knyta kontakter med.Guumiteknisk utbildning – Hagvikens Läroverk