Läroverket i Småland AB

Läroverket i Småland AB är ett företag som har sitt ursprung i svensk gummiindustri och som sedan starten 1990 fram till 2011 bedrivit utbildning på olika nivåer och inriktning, främst inom ämnesområdet gummiteknologi.

Vi har medverkat, som projektledare och partner, i flera omfattande projekt vars uppdrag varit att utveckla kvalificerat utbildningsmateral för svensk och internationell gummiindustri. Exempel är boken ”Gummi” och ”Rubber” och det virtuella utbildningsmaterialet ”VERT”.

2013 gav vi ut boken ”Gummiteknologi-Materialkunskap” och 2014 boken ”Gummiteknologi-En introduktion”. Den senare med stöd från SGF och branschen. ”En introduktion” nytrycks i mars 2017.

2015 tog vi fram en mycket lättillgänglig presentation av gummi, ”Gummi ett förunderligt material”. En presentation som mycket väl kan anpassas till ett speciellt företag, förslagsvis med en inledande text men även andra anpassningar är möjliga.

Länkar till presentationer av:

Sedan 2011 är företagets verksamhet koncentrerad på
framtagning, utveckling och försäljning av litteratur och annat kunskapsmaterial, främst inom området gummiteknologi och tolkkunskap. Vi arbetar både i tryckt och i virtuellt format.

 

Välkommen att besöka vår webbsida Läroverket i Småland AB

Brittmari Ulvås Mårtenson