Bli medlem

SGF vänder sig till alla som jobbar i eller har intresse i gummiindustrin. Föreningens främsta uppgift är att verka för gummiteknisk utbildning på olika nivåer. Detta görs genom samarbete med Läroverket samt genom konferenser och studiebesök. SGF utför också den examination för gummitekniker som heter TSGF (Tekniker SGF).

Konferenser med olika teman, men alltid med intressanta och informativa föredrag hålls två gånger per år.

Föreningen har cirka 200 medlemmar, vilka verkar inom olika fält såsom teknik, utveckling, produktion, utbildning, marknad, inköp, konstruktion, maskiner, råvaror, företagsledning etc. Som f d yrkesverksam har man också möjlighet att vara pensionärsmedlem till rabatterat pris.

För att bli medlem skicka ett mail till . Uppge namn, företag, adress, telefon, e-post.

Medlemskap kostar 600 kr/år, för pensionärer 100 kr/år.