Archive for 21 maj, 2015

Presentationer från vårkonferensen

Presentationer från våra föredragshållare kommer att läggas upp för nedladdning allteftersom de kommer in.

Föredrag Vårkonferens 2015

Protokoll från årsmöte mm

…finns numera på medlemssidorna, liksom protokoll från styrelsemötet som hölls i anslutning till årsmötet.

Årsmötet beslutade bl a om att Anna Jansson och Kristin Olofsson tar plats i styrelsen.