Rubber Handbook

Rubber Handbook, The Black Rubber Book som boken kallas i internationella sammanhang, är en råvaruhandbok för tekniker och inköpare. Den är på engelska och den 10:e upplagan gavs ut 2000. Den används dagligen i stora delar av den industriella världen som uppslagsverk.

Då inga exemplar av boken finns kvar för försäljning och ingen ny tryckning kommer att ske, finns här boken att ladda ner i sin helhet.

Rubber Handbook 10th ed