VERT – Virtual Education in Rubber Technology

VERT arbetades fram i ett EU-projekt inom ramen för EU:s program Leonardi da Vinci. Målet var att ta fram ett virtuellt utbildningsmaterial för europeisk gummiindustri i syfte att stärka kompetensen inom området gummiteknologi. Läroverket i Småland AB:s uppgift var att utveckla ett material, i bild och text om processer för elastomera material, Processes of Elastomeric Materials. Projektet avslutades 2007 och vi kan stolta konstatera att resultatet blev riktigt bra.

I Sverige har VERT sedan utgivningen bland annat använts i de högre gummitekniska utbildningarna, men även som referens- och uppslagslitteratur för den som vill fördjupa sig i ämnet.

Nu är VERT tillgängligt för alla på Läroverket i Småland ABs webbsida i form av PDFer.

http://laroverket.com/vert/