Uppförandekod – Code of Conduct

SGF har nedanstående policy rörande upprätthållandet av konkurrens och stävjandet av oheliga allianser.

SGF – Code of Conduct