Styrelsen

SGFs styrelse verksamhetsåret 2023

Lars Petrén – Ordförande + programkommittén

Emma Söderhjelm – Sekreterare + programkommittén

Roger Sjölander – Vice ordförande + programkommittén

Pontus Danielsson – Kassör

Mikael Strandberg – Programkommittén

Andreas Havsengen – Infokommittén

Cecilia Molander – Programkommittén

Rasmus Arvidsson – Infokommittén

Henrik Johansson – Infokommittén

Filip Säfsten – Programkommittén

Göran Spetz – Examenskommittén

John Hilmersson – suppleant

Examenskommitté (ingår ej i styrelsen förutom Göran)
Göran Spetz
Markus Nykvist
Erica Forslund
Martin Bellander

Revisorer
Panch Svensson
Camilla Widestig

Valberedning
Inger Haag Olsson
Anders Rosengren
Stefan Hult