Länkar

SGF på LinkedIn
https://www.linkedin.com/groups/8157549

Gummibloggen, Läroverket i Småland AB
http://laroverket.com/

Norges Gummitekniske Forening
http://gummiforeningen.no/

Suomen Kumitekninen Yhdistys – Finlands Gummitekniska Förening
http://www.sky-fgf.com/