Archive for 13 mars, 2017

Kompendiet ”Polymerkemi och polymerfysik”

Kompendiet ”Polymerkemi och polymerfysik” som är ett av kompendierna i HKGP, Högre kurs i gummi- och plastteknologi, har tryckts upp och kan köpas från SGF.