Om SGF

topp.h1Sveriges Gummitekniska Förening bildades 1950 i syfte att samla dem som arbetar inom svensk gummiindustri. Under åren har medlemmar värvats från skilda områden inom branschen såsom råvaruleverantörer, tillverkare och användare av gummiprodukter.

Föreningen har till ändamål att främja gummiteknikens vetenskapliga och industriella framåtskridande samt främja gummiteknisk utbildning
på olika nivåer.

Föreningen inbjuder årligen till konferenser som behandlar teknik, ekonomi och management. Som medlem har du alla möjligheter att bygga upp ett kompetent och intressant nätverk av gummiexperter på alla nivåer

Vidare får du löpande information om nyheter inom branschen, rabatt på föreningens facklitteratur och möjlighet att söka Christer Nordenskjölds resestipendium.