Archive for 3 oktober, 2017

Carl Aspegren avliden

Vår medlem Carl Aspegren har avlidit i en ålder av 85 år.

Carl arbetade under i princip hela sin aktiva tid som företagsjurist och styrelsesekreterare vid Trelleborg AB. Sedan han pensionerades för nära 20 år sedan har han träget fortsatt att arbeta, då med att sammanställa företagets såväl som svensk gummiindustris historia.  Han har mycket aktivt medverkat till att presentera gummihistoria i böcker, publikationer och även filmer och därmed gjort en industrihistorisk insats.

Ett exempel är filmen ”Vi kom för att jobba” som behandlar arbetskraftsinvandringen på 1960 och -70 talet. Denna film som visserligen behandlar invandringen till Trelleborg är dock typisk för stora delar av svensk industri under denna tidsepok och den finns tillgänglig på You Tube som en filmtrailer. (https://www.youtube.com/watch?v=0MSEQX6WCew)

Genom att i en rad föreningar av olika typ hålla faktaspäckade men ändå roande föredrag om gummiindustrin har Carl kraftigt bidragit till att sprida kunskap om gummiindustrin och dess produkter.

Skrivet av Nils Levin

Konferens uppskjuten / Conference postponed

Då det uppstått problem med vissa delar av det tänkta programmet, så har vi funnit det bäst att avboka hela konferensen. Det blir alltså ingen konferens den 2-3 november.

Siktet är nu inställt på konferens i Stenungsund någon gång i vår. Preliminärt blir det konferens 22-23 mars.

 

The conference must unfortunately be postponed, which means that there will no conference on November 2-3. The aim is to have the conference in Stenungsund March 22-23.

Autumn conference will take place 2-3 Nov

The autumn conference is set to take place 2-3 November in Stenungsund on the west coast.

Make sure you mark the occasion in your calendar. More information will come.

Program will be updated with details shortly, but feel free to register.

SGF Invitation to autumn conference 2017