Utdrag ur Polymervärlden

En artikel om den gummitekniska utbildningens historia i Sverige och tillkomsten av utbildningsmaterial finns att läsa i Polymervärden nr. 6-2014. Mycket bra beskrivning om hur bl a TSGF-examen uppkommit och det arbete som bedrivits för att skapa utbildningar och läroböcker i gummiteknik på olika nivåer.

Polymervärlden_framsida

Comments are closed.