Inför årsmötet

Länkar till mötet (Skype) och dokument är utskickade till alla medlemmar via nyhetsbrev under torsdagen.

Om du inte fått nödvändiga länkar, hör av dig till Rasmus,

Comments are closed.